Caj Gjethe Ulliri

Ndihmon në uljen e presionit të
gjakut dhe rritjen e qarkullimit të tij.
Ndihmon në rezistimin e
aktiviteteve virale dhe bakteriale. Ndihmon në uljen e sheqerit dhe kolesterolit në gjak.