Caj Xhinxheri

Ndihmon në procesin e tretjes
Ndihmon në eleminin e fryrjeve të
Stomakut. Redukton simptomat e të
ftohtit, alergjive dhe problemeve të
frymemarjes,ndihmen ne qarkullimin e gjakut etj...