Caj Livandos

Ndihmon në lehtësimin e
pagjumësisë, lehtëson dhimbjet e kokës
migrenën i famshëm për ndihmën që i
jep tretjes. Ndihmon kundër depresionit
dhe stresit etj...