The Quran Pen

" LAPSI QE LEXON KURAN "

KA NE MEMORJEN E TIJ SHUME POGRAME SI :

LEXIMIN E KURANIT ME DISA LEXUES TE NDRYSHEM, TEFSIR, TEXHVID, KIRAETE, LEXIM FJALE PER FJALE, PERKTHIMIN NE DISA GJUHE TE NDRYSHME, HADITHET E BUKHARIUT, HADITHET E MUSLIMIT, RIJADU SALIHIN, MESIMIN E ALFABETIT ARAB, RUKJE E DUA SI DHE SHUME POGRAME TE TJERA.